VIDEO Patafta: Naši političari ˝stručnjaci˝ uzimaju građanima iz džepa, a sjede na milijardama

Grad Varaždin je bogat, a građani to ne osjećaju, nema većih ulaganja i razvoja. Ako se ljudi pitaju zašto je to tako, odgovor je – zbog politike, odnosno lošeg upravljanja gradskom imovinom.

– Kad sam govorio da je Grad potentan za dugoročna ulaganja, nisu mi vjerovali. Ipak su onda izdali municipalne obveznice. Govorio sam i da treba smanjiti komunalnu naknadu, prirez i ostale namete, jer se to može i Grad ima novca, nisu mi vjerovali. Osnovna škola o financijama je da su kratkoročni izvori za kratkoročna ulaganja, a dugoročni izvori za dugoročna ulaganja – kaže Patafta.

A kako funkcionira varaždinska politika? Tako da političari ˝stručnjaci˝ uzimaju građanima iz džepa, a sjede na milijardama neiskorištenog gradskog novca – kaže gospodarstvenik i nezavisni kandidat Davor Patafta koji već godinama apelira da se smanje nameti i da se krene s investicijama.

A što rade političari? Novcem koji uzmu građanima političari provode projekte i hvale se.

– Uzmu građanima iz džepa, urede neku cestu i još kažu ljudima: Pogledajte kaj smo napravili – na primjeru opisuje Patafta.

– Imovina Grada je troma, ona je inertna jer političari s njom upravljati ne znaju – zaključio je Patafta.