0%

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA VARAŽDINA

Nositelj kandidacijske liste: DAVOR PATAFTA

1. DAVOR PATAFTA
2. JOSIP SANKOVIĆ
3. MARIJO BUCINA
4. IGOR ANGELOVSKI
5. DAVOR NJEGOVEC
6. ZDENKO PATAFTA
7. ANDREJ MIKIĆ
8. CVETKA ŠAFARIĆ
9. INES HRAIN-LUDOŠAN
10. JOSIP NOVAK
11. SLAVICA BREGOVIĆ
12. IVANA STARČEVIĆ
13. VLATKA LEŠIĆ
14. PREDRAG ŠTIBER
15. ZDENKA JAGIĆ
16. SANDRO STIPETICH GODENZI
17. IVAN TOMAŠKOVIĆ
18. STJEPAN VUČKOVIĆ
19. MLADEN BELAJ
20. GORAN CMREČKI
21. VALENTINA HRUPAČKI