KANDIDACIJSKA LISTA ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Nositelj kandidacijske liste: DAVOR PATAFTA

1. DAVOR PATAFTA
2. VLADO SEVŠEK
3. EUGEN ŠAFRAN
4. CVETKA ŠAFARIĆ
5. ANDREJ MIKIĆ; HRVAT
6. SLAVKO ŠMIC
7. MLADEN RIHTARIĆ
8. TOMISLAV LIBER
9. MARTIN BUNIĆ
10. INGA HEINL
11. INES HRAIN-LUDOŠAN
12. MLADEN LILEK
13. STJEPAN VUČKOVIĆ
14. ZDENKO PATAFTA
15. DAMIR MIŠAK
16. SLAVICA BREGOVIĆ
17. TANJA KUŠTER
18. IRENA KRIŽMARIĆ
19. ĐURĐICA ŽIGMUND
20. MARTINA HABER
21. ZVONIMIR STANČIĆ
22. SILVIJO JENKAČ
23. DRAGUTIN KOLAREK
24. KRISTINA BORŠĆAK
25. JELENA KOVAČIĆ
26. JADRANKA KANIŽAJ
27. DAVOR NJEGOVEC
28. IGOR ANGELOVSKI
29. MATIJA STEVANOVIĆ
30. DENIS PERIČIĆ
31. MLADEN BELAJ
32. NENAD NARANČIĆ
33. BRANKA STANČIN
34. MARKO BUCINA
35. GORDANA HRMAN
36. MARINA LEVANIĆ
37. DARINKA PAHIĆ